Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4667
Title: Giáo trình tâm lý học báo chí
Authors: Đỗ, Thị Thu Hằng
Keywords: Giáo trình;Tâm lí học;Báo chí
Issue Date: 2013
Publisher: TP. HCM : Đại học Quốc gia, 161 tr
Abstract: Cuốn sách gồm 5 chương trình bày tổng quan về tâm lý học và tâm ly học báo chí; tâm lý sáng tạo của người làm báo; giao tiếp báo chí; tâm lý tiếp nhận sản phẩm báo chí của công chúng; kỹ năng viết báo và tổ chức sản phẩm báo chí tiếp cận tâm lý công chúng.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4667
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giáo trình tâm lý học báo chí.pdf14.23 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.