Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4637
Title: Diện mạo báo chí khu vực Đông Nam Á : Sách chuyên khảo
Authors: Phạm Thị Thanh Tịnh
Keywords: Báo chí;Đông Nam Á
Issue Date: 2017
Publisher: H. : Lao động - Xã hội, 275tr
Abstract: Giới thiệu về đặc điểm chung của báo chí cũng như các loại hình báo chí ở các nước trong khu vực Đông Nam Á
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4637
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diện mạo báo chí khu vực đông nam á.pdf12.39 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.