Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4628
Title: Cơ sở hoạt động sáng tạo của nhà báo
Authors: Lazutina, G.V
Keywords: Hoạt động sáng tạo;Báo chí;Nhà báo
Issue Date: 2004
Publisher: H. : Thông tấn, 436tr ; 19cm
Abstract: Cuốn sách tổng kết những kinh nghiệm nghề nghiệp thành lý thuyết, thông qua hình thức đối thoại lý thú giữa tác giả với các đồng nghiệp và các sinh viên. Qua đó phản ánh những điểm của qúa trình công tác báo chí và những công cụ của nó, tạo nên phương pháp hoạt động sáng tạo của nhà báo
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4628
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cơ sở hoạt động sáng tạo của nhà báo.pdf31.98 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.