Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4625
Title: Chuyện nghề - chuyện người: Hồi ký
Authors: Báo Tuổi trẻ
Bùi Nam vẽ bìa
Keywords: Nghề làm báo;Báo chí;Việt Nam;1975 - 2015
Issue Date: 2015
Publisher: Tp. HCM : Trẻ, 308tr. ; 23cm
Abstract: Tập hợp bài viết của các thế hệ phóng viên, nhân viên tòa soạn báo Tuổi Trẻ với những kỷ niệm hoạt động nghề nghiệp từ khi thành lập báo đến nay (1975-2015)
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4625
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Chuyện nghề chuyện người.pdf39.57 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.