Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4590
Title: Lý thuyết tài chính công
Authors: Sử, Đình Thành
Keywords: Tài chính công;Lí thuyết
Issue Date: 2009
Publisher: TP.HCM: Đại họcQuốc gia TP Hồ Chí Minh, 290 tr
Abstract: Nội dung cuốn sách gồm: Khu vực công và tài chính công; Hiệu quả và công bằng trong phân phối; Hàng hóa công và chi tiêu công; Phân tích lợi ích chi phí dự án công; Lý thuyết lựa chọn công...
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4590
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lý thuyết tài chính công .pdf35.03 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.