Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4575
Title: Kiểm toán – Lý thuyết và thực hành
Authors: Phan, Trung Kiên
Keywords: Kiểm toán;Lí thuyết;Thực hành
Issue Date: 2011
Publisher: H.: Tài chính, 524 tr
Abstract: Phần thứ nhất gầm 8 chương đầu tiên, cuốn sách giới thiệu cho người đọc những kiến thức cơ bản, những khái niệm và quá trình của hoạt động kiểm toán tài chính trong quan hệ với các lĩnh vực kiểm toán khác như kiểm toán tuân thủ và kiểm toán hoạt động. Phần thứ hai gồm 6 chương. Tác giả tập trung vào những chu kỳ kiểm toán cụ thể. Trong mỗi phần, cuốn sách sẽ cung cấp cho bạn đọc những kỹ năng vận dụng các phương pháp kỹ thuật của kiểm toán trong thực hiện kiểm toán cho một đối tượng cụ thể. Kết hợp lý thuyết và thực hành kiểm toán sẽ thể hiện rõ nhất trong phần này đặc biệt là thông qua quá trình phân tích và tìm hiểu về một vài tình huống cụ thể.
Description: Tái bản lần thứ 2 có sửa chữa, bổ sung
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4575
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kiểm toán – Lý thuyết thực hành.pdf43.99 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.