Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/456
Title: Phát huy vai trò và hiệu quả của việc giới thiệu sách trên kênh VTV1 - Đài truyền hình Việt Nam (Khảo sát từ năm 2010 đến nay)
Authors: Hồ, Thị Thu Hà
Advisor: Dương, Văn Thấu
Keywords: Vai trò;Giới thiệu sách;Kênh VTV1;Đài truyền hình Việt Nam
Issue Date: 2012
Abstract: Đề tài góp phần đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao vai trò và hiệu quả của việc giới thiệu sách trên các kênh sóng của Đài Truyền hình Việt Nam.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/456
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xuất bản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ho Thi Thu Ha.pdf1.54 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.