Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/455
Title: Hoạt động xuất bản sách phục vụ cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
Authors: Dương, Thị Lệ Thu
Advisor: Lê, Văn Yên
Keywords: Xuất bản sách;Học tập;Đạo đức Hồ Chí Minh
Issue Date: 2012
Abstract: Từ việc làm rõ sự cần thiết, ý nghĩa Cuộc vận động, tầm quan trọng của hoạt động xuất bản sách phục vụ Cuộc vận động, luận văn phân tích rõ thực trạng, nêu phương hướng, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng xuất bản loại sách này trong giai đoạn hiện nay.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/455
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xuất bản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Duong Thi Le Thu.pdf1.05 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.