Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4478
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn Văn Sáu-
dc.contributor.authorNgô Quang Minh-
dc.contributor.authorHồ Văn Vĩnh-
dc.date.accessioned2018-04-04T07:27:31Z-
dc.date.available2018-04-04T07:27:31Z-
dc.date.issued2003-
dc.identifier.urihttp://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4478-
dc.description.abstractrình bày đối tượng, phương pháp nghiên cứu và khái niệm môn học quản lý kinh tế. Đặc trưng nền kinh tế thị trường. Đưa ra các chính sách phát triển kinh tế như: Đầu tư, tiền tệ, tài chính...vi
dc.language.isovivi
dc.publisherH. : Chính trị Quốc gia, 364 trvi
dc.subjectGiáo trìnhvi
dc.subjectQuản lívi
dc.subjectKinh tếvi
dc.titleGiáo trình quản lý kinh tế : Hệ cử nhân chính trịvi
dc.typeBookvi
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giáo trình Quản lý kinh tế.pdf28.92 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.