DSpace
 

Thư viện số - Học viện Báo chí và Tuyên truyền >
Luận văn thạc sĩ >
Chuyên ngành Công tác tư tưởng >

Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4309

Nhan đề: Nâng cao năng lực tư duy cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo cấp huyện ở tỉnh Hà Nam hiện nay
Tác giả: PGS.TS. Hoàng Đình Cúc
Trần Văn Bản
Từ khoá: Năng lực
Tư duy
Lí luận
Đội ngũ cán bộ
Tuyên giáo
Hà Nam
Năm xuất bản: 2009
Nhà xuất bản: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Tóm tắt: Trên cơ sở làm rõ một số vấn đề lý luận và thực trạng năng lưc TDLL của đội ngũ cán bộ tuyên giáo cấp huyện, luận văn đề xuất một số quan điểm và giải pháp nhằm chủ yếu nâng cao năng lực TDLL cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo cấp huyện ở tỉnh Hà Nam hiện nay
Định danh: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4309
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Công tác tư tưởng

Các tập tin trong tài liệu này:

Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng
(CTTT) Nâng cao năng lực tư duy lý luận cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo cấp huyện ở tỉnh hà nam hiện nay.pdf16.22 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn
Xem thống kê

Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 - 2017 THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ: 36 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 02438340041 - Email: thuvienhvbctt@gmail.com