DSpace
 

Thư viện số - Học viện Báo chí và Tuyên truyền >
Luận văn thạc sĩ >
Chuyên ngành Công tác tư tưởng >

Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4308

Nhan đề: Nâng cao năng lực sáng tạo của cán bộ tuyên giáo ở tỉnh Thanh Hóa hiện nay
Tác giả: PGS.TS. Lương Khắc Hiếu
Trần Quang Huy
Từ khoá: Năng lực
Sáng tạo
Cán bộ
Tuyên giáo
Thanh Hóa
Năm xuất bản: 2008
Nhà xuất bản: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Tóm tắt: Trên cơ sở một số vấn đề lý luận và thực tiễn về sáng tạo, bản chất, đặc trưng của sáng tạo và các yếu tố quy định năng lực sáng tạo của người cán bộ tuyên giáo, đề tài đề xuất những giải pháp chủ yếu để nâng cao năng lực sáng tạo của cán bộ tuyên giáo tỉnh Thanh Hóa hiện nay
Định danh: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4308
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Công tác tư tưởng

Các tập tin trong tài liệu này:

Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng
(CTTT) Nâng cao năng lực sáng tạo của cán bộ tuyên giáo ở tỉnh thanh hóa hiện nay.pdf13.55 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn
Xem thống kê

Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 - 2017 THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ: 36 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 02438340041 - Email: thuvienhvbctt@gmail.com