Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4307
Title: Nâng cao năng lực của đội ngũ báo cáo viên tỉnh Tiền Giang hiện nay
Authors: Phan, Thanh Dũng
Advisor: Trần, Thị Anh Đào
Keywords: Năng lực;Báo cáo viên;Tiền Giang
Issue Date: 2005
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn về việc nâng cao năng lực đội ngũ BCV. Từ đó, đề xuất phương hướng và giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ BCV cấp ủy các cấp tỉnh Tiền Giang hiện nay
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4307
Appears in Collections:LV chuyên ngành Công tác tư tưởngItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.