DSpace
 

Thư viện số - Học viện Báo chí và Tuyên truyền >
Luận văn thạc sĩ >
Chuyên ngành Công tác tư tưởng >

Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4307

Nhan đề: Nâng cao năng lực của đội ngũ báo cáo viên tỉnh Tiền Giang hiện nay
Tác giả: Trần Thị Anh Đào
Phan Thanh Dũng
Từ khoá: Năng lực
Báo cáo viên
Tiền Giang
Năm xuất bản: 2005
Nhà xuất bản: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Tóm tắt: Làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn về việc nâng cao năng lực đội ngũ BCV. Từ đó, đề xuất phương hướng và giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ BCV cấp ủy các cấp tỉnh Tiền Giang hiện nay
Định danh: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4307
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Công tác tư tưởng

Các tập tin trong tài liệu này:

Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng
(CTTT) Nâng cao năng lực của đội ngũ báo cáo viên tỉnh tiền giang hiện nay.pdf17.23 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn
Xem thống kê

Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 - 2017 THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ: 36 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 02438340041 - Email: thuvienhvbctt@gmail.com