DSpace
 

Thư viện số - Học viện Báo chí và Tuyên truyền >
Luận văn thạc sĩ >
Chuyên ngành Công tác tư tưởng >

Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4306

Nhan đề: Nâng cao hiệu quả giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh cho cán bộ chủ chốt cơ sở tỉnh Kiên Giang hiện nay
Tác giả: TS. Nguyễn Thanh Thơi
Lâm Phước Hải
Từ khoá: Giáo dục tư tưởng
Đạo đức Hồ Chí Minh
Cán bộ chủ chốt
Kiên Giang
Năm xuất bản: 2005
Nhà xuất bản: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Tóm tắt: Làm sáng rõ cơ cở lý luận và thực tiễn của việc nâng cao hiệu quả giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh cho cán bộ chủ chốt cơ sở, từ đó đề xuất một số quan điểm và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh cho cán bộ chủ chốt cơ sở ở tỉnh Kiên Giang trong giai đoạn hiện nay
Định danh: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4306
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Công tác tư tưởng

Các tập tin trong tài liệu này:

Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng
(CTTT) Nâng cao hiệu quả giáo dục tư tưởng đạo đức hồ chí minh cho cán bộ chủ chốt cơ sở ở tỉnh kiên giang hiện nay.pdf15.87 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn
Xem thống kê

Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 - 2017 THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ: 36 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 02438340041 - Email: thuvienhvbctt@gmail.com