DSpace
 

Thư viện số - Học viện Báo chí và Tuyên truyền >
Luận văn thạc sĩ >
Chuyên ngành Công tác tư tưởng >

Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4305

Nhan đề: Nâng cao hiệu quả giáo dục nghị quyết Đảng cho đảng viên trong thời kỳ mới
Tác giả: TS. Đoàn Phúc Thanh
Trần Thị Thùy
Từ khoá: Giáo dục
Nghị quyết Đảng
Đảng viên
Thời kỳ mới
Năm xuất bản: 2007
Nhà xuất bản: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Tóm tắt: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn về giáo dục nghị quyết Đảng trong hơn 20 năm đổi mới vừa qua, đề tài đề xuất một số phương hướng và giải pháp cơ bản nhằm "nâng cao hiệu quả giáo dục nghị quyết Đảng cho đảng viên trong thời kỳ mới"
Định danh: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4305
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Công tác tư tưởng

Các tập tin trong tài liệu này:

Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng
(CTTT) Nâng cao hiệu quả giáo dục nghị quyết đảng cho đảng viên trong thời kỳ mới.pdf13.11 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn
Xem thống kê

Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 - 2017 THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ: 36 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 02438340041 - Email: thuvienhvbctt@gmail.com