Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4301
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPhạm, Huy Kỳ-
dc.contributor.authorLê, Văn Cường-
dc.date.accessioned2018-03-02T03:37:09Z-
dc.date.available2018-03-02T03:37:09Z-
dc.date.issued2009-
dc.identifier.urihttp://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4301-
dc.description.abstractLuận văn làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của vấn đề bản lĩnh chính trị của cán bộ tuyên giáo quận, huyện ở thành phố Hồ Chí Minh, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo quận, huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minhvi
dc.language.isovivi
dc.publisherHọc viện Báo chí và Tuyên truyềnvi
dc.subjectBản lĩnh chính trịvi
dc.subjectCán bộvi
dc.subjectTuyên giáovi
dc.subjectThành phố Hồ Chí Minhvi
dc.titleNâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ tuyên giáo quận, huyện ở thành phố Hồ Chí Minh hiện nayvi
dc.typeThesisvi
Appears in Collections:LV chuyên ngành Công tác tư tưởngItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.