Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4301
Title: Nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ tuyên giáo quận, huyện ở thành phố Hồ Chí Minh hiện nay
Authors: Lê, Văn Cường
Advisor: Phạm, Huy Kỳ
Keywords: Bản lĩnh chính trị;Cán bộ;Tuyên giáo;Thành phố Hồ Chí Minh
Issue Date: 2009
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của vấn đề bản lĩnh chính trị của cán bộ tuyên giáo quận, huyện ở thành phố Hồ Chí Minh, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo quận, huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4301
Appears in Collections:LV chuyên ngành Công tác tư tưởngItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.