Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4291
Title: Vấn đề sử dụng thể loại báo chí của các nhà báo hiện nay (Khảo sát các thể loại tin, bình luận, phóng sự trên các báo Lao động, Hà Nội mới, Tuổi trẻ TP.Hồ Chí Minh)
Authors: Trịnh Kim Thoa
Advisor: TS. Nguyễn Thị Thoa
Keywords: Tin;Bình luận;Phóng sự;Báo chí
Issue Date: 2009
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Nghiên cứu thực trạng việc các nhà báo hiểu và sử dụng thể loại báo chí trong quá trình tác nghiệp với những thành công và hạn chế để từ đó tổng kết các kinh nghiệm, gợi mở, giúp các nhà báo, biên tập viên trong quá trình thao tác nghiệp vụ có thể nhanh chóng chính xác đúng thể loại báo chí, phù hợp với thông tin, sự kiện sáng tạo tác phẩm báo chí, đáp ứng đúng nhu cầu thông tin độc giả, góp phần nâng cao hiệu quả thông tin trên báo cũng như tạo ra sản phẩm báo chí có chất lượng
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4291
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
(báo) Vấn đề sử dụng thể loại báo chí của các nhà báo hiện nay.pdf13.25 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.