Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4260
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.accessioned2018-01-02T11:53:23Z-
dc.date.available2018-01-02T11:53:23Z-
dc.date.issued1924-
dc.identifier.urihttp://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4260-
dc.description.abstractBao gồm các vấn đề sau: kính cáo các bạn đọc báo, thăm miếu Ông Khổng, Pháp du hành trình nhật ký, khảo về triết học Khổng giáo, một nhà đại thi sĩ Ấn Độ, bàn về lịch sử nước Tàu, văn chương truyện Kiều,...vi
dc.language.isovivi
dc.subjectNam Phongvi
dc.subjectTạp chívi
dc.titleNam Phong Tạp chí: Số 083vi
dc.typeOthervi
Appears in Collections:Tạp chí Nam Phong

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Q14_QN_079-084_T083.pdf38.19 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.