Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 10 (Search time: 0.0 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2023Tư tưởng Hồ Chí Minh về chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng, phát huy vai trò của thanh niên và sự vận dụng trong sự nghiệp đổi mới hiện nayBùi, Quang Huy
2023Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng phẩm chất liêm, chính cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nayVũ, Trọng Lâm
2022Quan điểm của chủ tịch Hồ Chí Minh về quét sạch chủ nghĩa cá nhân với xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nayNguyễn, Trọng Phúc
2022Trí tuệ sáng suốt - phẩm chất cơ bản của Đảng Cộng sản cầm quyền theo tư tưởng Hồ Chí MinhHoàng, Chí Bảo
2023Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đào tạo, cất nhắc cán bộ người dân tộc thiểu số trong giai đoạn hiện nayTrần, Trung; Nguyễn, Văn Dũng; Lê, Thanh Bình
2022Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng và sự vận dụng của Đảng ta trong bối cảnh hiện nayLâm, Quốc Tuấn; Đinh, Quang Thành
2023Uy tín, hình ảnh người cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh - vận dụng vào xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nayNguyễn, Trọng Phúc
2023Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về “nước lấy dân làm gốc” vào xây dựng “thế trận lòng dân”, củng cố quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mớiTrịnh, Văn Quyết
2022Tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng sự nghiệp đổi mới, ngọn cờ dẫn dắt đất nước phát triển phồn vinh, hạnh phúcTrần, Vi Dân
2022Tách rời, đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác - Lênin: Thủ đoạn tinh vi che đậy bản chất chống phá Đảng và chế độ của các thế lực thù địch, phản động và phần tử cơ hội chính trịTrần, Thị Minh Tuyết