Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 12 (Search time: 0.0 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2022Tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại và sự vận dụng trong Văn kiện Đại hội XIII của ĐảngNguyễn, Xuân Trung; Nguyễn, Thị Huyền Trang
2023Đấu tranh phản bác sự xuyên tạc những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí MinhTrần, Minh Trưởng; Tạ, Văn Soát
2023Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về "người trước, súng sau" trong xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnhPhạm, Đình Nhịn; Hoàng, Mạnh Hưng
2022Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, Quốc hội nêu cao vai trò, trách nhiệm chăm lo công tác xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vữngVương, Đình Huệ
2022Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào hoàn thiện cơ chế, chính sách tôn trọng, bảo vệ lợi ích cá nhân chính đáng gắn với đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhânLê, Thị Chiên
2022Phát hiện, thu hút, trọng dụng nhân tài theo tư tưởng Hồ Chí MinhNguyễn, Trọng Chuẩn
2022Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mớiLê, Cao Thắng
2022Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nền giáo dục nhân bản, phát huy cao nhất mọi năng lực, phẩm chất vốn có của con người - vận dụng cho đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam hiện nayVũ, Trọng Lâm
2022Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam và gợi mở những vấn đề đặt ra trong tình hình mớiNguyễn, Đình Bắc
2022Tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào di sản cao quý của hai dân tộc Việt Nam, LàoTrịnh, Nhu