Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 14 (Search time: 0.0 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2022Phát triển kinh tế - xã hội miền Trung và Tây Nguyên theo quan điểm Đại hội XIII của ĐảngĐoàn, Triệu Long
2022Phát huy ý chí, khát vọng phát triển đất nước theo tinh thần Đại hội XIII của ĐảngLê, Văn Phục; Hồng, Thế Vinh
2022Quan điểm dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng của Đại hội XIIINguyễn, Trọng Phúc
2022Quán triệt và thực hiện tốt quan điểm Đại hội XIII về đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của ĐảngDương, Trung Ý
2023Quản trị và xây dựng nền quản trị quốc gia theo tinh thần Đại hội XIII của ĐảngNguyễn, Lương Ngọc; Phan, Thị Thu Hằng
2022Sự phát triển xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam theo quan điểm Đại hội XIII của ĐảngNguyễn, Trọng Chuẩn
2022Quan điểm đại hội XIII của Đảng về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc giaNguyễn, Đức Duy; Ngô, Thị Hạnh
2022Nhận thức và giải pháp thực hiện các đột phá chiến lược phát triển đất nước theo tinh thần Đại hội XIII của ĐảngVũ, Văn Phúc
2022Yêu cầu xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo tinh thần văn kiện Đại hội XIII của ĐảngNguyễn, Văn Nghĩa
2022Phát triển Nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo định hướng đại hội XIII của ĐảngThảo, Xuân Sùng