Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4206
Title: Phát triển kinh tế làng nghề gắn với bảo vệ môi trường ở huyện Hoài Đức thành phố Hà Nội hiện nay
Authors: Đỗ, Đức Bảo
Advisor: Lê, Thị Thúy
Keywords: Phát triển kinh tế;Làng nghề;Bảo vệ môi trường;Hà Nội
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 104 tr
Abstract: Trên cơ sở lý luận và thực tiễn làm rõ thực trạng ô nhiễm môi trường tại các làng nghề trên địa bàn, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm phát triển kinh tế làng nghề gắn với bảo vệ môi trường ở huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội từ nay đến năm 2025.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4206
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Luan van Do Duc Bao.pdf1.5 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.