Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4172
Title: Hiệu quả chương trình truyền hình tiếng Sán Chí đối với đồng bào dân tộc thiểu số các tỉnh miền núi phía Bắc
Authors: Đinh, Đức Đạt
Advisor: TS. Trần Thị Vân Anh
Keywords: Chương trình truyền hình;Đồng bào dân tộc thiểu số;Tiếng dân tộc;Dân tộc Sán Chỉ;Miền núi;Phía Bắc
Issue Date: 2016
Publisher: H.: HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN.- 159 tr
Abstract: Trên cơ sở lý luận và thực tiễn về hiệu quả chương trình truyền hình tiếng Sán Chí. Luận văn phân tích, đánh giá đúng thực trạng hiệu quả chương trình truyền hình tiếng Sán Chí về nội dung, hình thức, thời lượng phát sóng, cách tổ chức sản xuất chương trình. Trên cơ sở đó, luận văn đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả các chương trình truyền hình tiếng Sán Chí trên sóng Đài PT&TH Bắc Giang nói riêng và Đài PT-TH các tỉnh miền núi nói chung.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4172
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DINH DUC DAT.pdf1.51 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.