Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4171
Title: Vấn đề ứng dụng công nghệ thực tại ảo trong tác phẩm báo chí đa phương tiện (Khảo sát dữ liệu trên CNN, BBC, Ryot, Thairah)
Authors: Bùi, Thị Vân Anh
Advisor: PGS, TS. Nguyễn Thành Lợi
Keywords: Ứng dụng;Công nghệ thực tại ảo;Tác phẩm;Báo chí;Đa phương tiện
Issue Date: 2016
Publisher: H.: HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN.- 116 tr
Abstract: Trên cơ sở đánh giá thực trạng ứng dụng công nghệ thực tại ảo của một số hãng thông tấn trên thế giới, người nghiên cứu đưa ra đề xuất ứng dụng công nghệ thực tại ảo trong tác phẩm báo chí đa phương tiện phù hợp với hiện trạng và xu hướng công nghệ tại Việt Nam.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4171
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí họcItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.