Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4170
Title: Quản lý đội ngũ cán bộ, công chức của Viện Kiểm sát Nhân dân ở tỉnh Đắk Nông hiện nay
Authors: Lê, Thanh Hưng
Advisor: Nguyễn, Thanh Phú
Keywords: Quản lí;Cán bộ;Viện Kiểm sát Nhân dân;Đắk Nông
Issue Date: 2016
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 119 tr
Abstract: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, luận văn đánh giá đúng thực trạng và tìm ra các giải pháp nhằm tăng cường quản lý đội ngũ CBCC của VKSND ở tỉnh Đắk Nông hiện nay.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4170
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LE THANH HUNG.pdf1.48 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.