Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4168
Title: Quản lý đội ngũ cán bộ, công chức ở huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông hiện nay
Authors: Lê, Thanh Đồng
Advisor: Trịnh, Đức Thảo
Keywords: Quản lí;Cán bộ;Đắk Nông
Issue Date: 2016
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 120tr
Abstract: Đề tài tập trung làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của những giải pháp tăng cường quản lý đội ngũ cán bộ, công chức ở huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông hiện nay
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4168
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LE THANH DONG.pdf1.07 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.