Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4164
Title: Câu chuyện của tôi trong ngành quảng cáo và khoa học quảng cáo
Authors: Hopkins, Claude C.
Keywords: Quảng cáo;Khoa học
Issue Date: 2015
Publisher: H.: Lao động - Xã hội.- 409 tr.; 21 cm
Abstract: Cuốn sách gồm hai phần: tự truyện về cuộc đời cũng như sự nghiệp quảng cáo của thiên tài xuất chúng Claude C. Hopkins và những phương thức khoa học, những khái niệm, lý thuyết ngắn gọn, súc tích về những điều cơ bản trong quảng cáo như nghề viết mẫu quảng cáo.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4164
Appears in Collections:Quan hệ công chúng và quảng cáo chuyên nghiệp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Câu chuyện của tôi trong ngành quảng cáo và khoa học quảng cáo .pdf26.09 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.