Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4151
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLê, Văn Trung-
dc.contributor.authorĐỗ, Văn Hiến-
dc.date.accessioned2017-10-12T02:48:29Z-
dc.date.available2017-10-12T02:48:29Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.urihttp://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4151-
dc.description.abstractTrên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và đánh giá thực trạng quản lý đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, luận văn đề xuất một số phương hướng và giải pháp góp phần tăng cường quản lý đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở địa phương trong thời gian tới.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherH.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 133 trvi
dc.subjectQuản lívi
dc.subjectCán bộvi
dc.subjectCông chứcvi
dc.subjectCấp xãvi
dc.subjectKon Tumvi
dc.titleQuản lý đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum hiện nayvi
dc.typeThesisvi
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DO VAN HIEN.pdf1.35 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.