Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4151
Title: Quản lý đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum hiện nay
Authors: Đỗ, Văn Hiến
Advisor: Lê, Văn Trung
Keywords: Quản lí;Cán bộ;Công chức;Cấp xã;Kon Tum
Issue Date: 2016
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 133 tr
Abstract: Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và đánh giá thực trạng quản lý đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, luận văn đề xuất một số phương hướng và giải pháp góp phần tăng cường quản lý đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở địa phương trong thời gian tới.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4151
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DO VAN HIEN.pdf1.35 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.