Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4068
Title: Phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị trong cán bộ, đảng viên ở đảng bộ huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh hiện nay
Authors: Tô, Minh Tú
Advisor: Lương, Khắc Hiếu
Keywords: Phòng chống;Suy thoái;Tư tưởng;Chính trị;Cán bộ;Đảng viên
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 141 tr
Abstract: Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về suy thoái tư tưởng chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở đó đề xuất những quan điểm, giải pháp hữu hiệu nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị trong cán bộ, đảng viên huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh hiện nay.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4068
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TO MINH TU.pdf1.57 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.