Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4046
Title: Phong cách lãnh đạo của cán bộ diện Ban Thường vụ huyện ủy Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa quản lý hiện nay
Authors: Lê, Văn Tuyên
Advisor: Trần, Thị Anh Đào
Keywords: Phong cách;Lãnh đạo;Cán bộ;Quản lí;Ban Thường vụ;Thanh Hóa
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 132 tr
Abstract: Trên cơ sở làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn phong cách lãnh đạo của đội ngũ cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa quản lý, tác giả đề xuất phương hướng và những giải pháp đổi mới phong cách lãnh đạo cho đội ngũ cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy Hà Trung quản lý.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4046
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LÊ VĂN TUYÊN.pdf974.83 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.