Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4017
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Thị Trường Giang-
dc.contributor.advisorVũ, Văn Hà-
dc.contributor.authorDoãn, Thị Thuận-
dc.date.accessioned2017-10-04T09:27:51Z-
dc.date.available2017-10-04T09:27:51Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.urihttp://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4017-
dc.description.abstractTrên cơ sở hệ thống hóa những vấn đề lý luận, bước đầu xây dựng khung lý thuyết cho đề tài, luận án khảo sát, phân tích thực trạng QLNN về BCĐT, chỉ ra kết quả, hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân của kết quả, hạn chế,thiếu sót, từ đó luận án đưa ra một số giải pháp, kiến nghị nhằm góp phần nâng cao hiệu quả QLBCĐT, giúp BCĐT phát triển đúng hướng, phục vụ tốt nhu cầu công chúng và lợi ích quốc gia.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherH.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 201tr.vi
dc.subjectBáo điện tửvi
dc.subjectQuản lívi
dc.subjectViệt Namvi
dc.titleQuản lý báo chí điện tử ở nước ta trong giai đoạn hiện nayvi
dc.typeOthervi
Appears in Collections:Luận án tiến sĩ báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Doan Thi Thuan.pdf1.61 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.