Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/400
Title: Tổ chức thông tin cho Việt kiều trên kênh VTV4
Authors: Bùi, Thị Vân
Advisor: Nguyễn Ngọc Oanh
Keywords: Luận văn thạc sĩ;Báo chí;Tổ chức;Thông tin;Việt Kiều;Kênh truyền hình
Issue Date: 2011
Abstract: Đề tài này được thực hiện nhằm hệ thống hóa cơ sở lý luận về công tác TTĐN; nghiên cứu, khảo sát cụ thể, tổng kết thực tiễn các chương trình dành cho Việt kiều trên VTV4. Qua đó rút ra những ưu nhược điểm của các chương trình; đưa ra nhận xét đánh giá mang tính lý luận; đề xuất, kiến nghị những giải pháp về nội dung hình thức thể hiện nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả chương trình truyền hình phù hợp với đối tượng công chúng là Việt kiều.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/400
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LVTHS BUI THI VAN.pdf1.7 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.