Thông tin chuyên đề : [64] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 64
Issue DateTitleAuthor(s)
2023Chính sách tôn giáo và quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo ở Việt Nam hiện nay: Thông tin chuyên đề số 5/2023-
2023An ninh phi truyền thống và những vấn đề đặt ra ở nước ta hiện nay: Thông tin chuyên đề số 4/2023-
2023Vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp ở Việt Nam trong tình hình mới: Thông tin chuyên đề số 3/2023-
2023Xây dựng chính phủ điện tử, chính phủ số ở Việt Nam hiện nay - Thực trạng và giải pháp: Thông tin chuyên đề số 2/2023-
2023Vận dụng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào thực tiễn cuộc sống: Thông tin chuyên đề số 1/2023-
2022Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế: Thông tin chuyên đề số 6/2022-
2022Định hướng xây dựng nền quản trị quốc gia ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay: Thông tin chuyên đề số 3/2022-
2022Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0: Thông tin chuyên đề số 5/2022-
2022Nâng cao năng lực hoạch định chính sách công ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay: Thông tin chuyên đề số 4/2022-
2022Phát triển nền kinh tế số ở Việt Nam trong tình hình mới: Thông tin chuyên đề số 2/2022-
2022Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội - Lý luận và thực tiễn: Thông tin chuyên đề số 1/2022-
2021Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng trong tình hình mới: Thông tin chuyên đề số 6/2021-
2021Hoạt động đối ngoại của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay: Thông tin chuyên đề số 5/2021-
2021Xây dựng và phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh: Thông tin chuyên đề số 4/2021-
2021Đấu tranh ngăn chặn, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội: Thông tin chuyên đề số 3/2021-
2021Phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình hiện nay: Thông tin chuyên đề số 2/2021-
2021Đấu tranh phòng, chống tham nhũng và lợi ích nhóm ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay: Thông tin chuyên đề số 1/ 2021-
2020Xây dựng nhà nước kiến tạo phát triển ở Việt Nam hiện nay - lý luận và thực tiễn: Thông tin chuyên đề số 6/2020-
2020Báo chí cách mạng với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch: Thông tin chuyên đề số 5/2020-
2020Quyền lực nhà nước và kiểm soát quyền lực nhà nước: Thông tin chuyên đề số 4/2020-
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 64