DSpace
 

Thư viện số - Học viện Báo chí và Tuyên truyền >

Luận án tiến sĩ : [52]

Trang chủ đơn vị

 
 
hoặc liệt kê theo 

Các bộ sưu tập thuộc đơn vị này

Xem thống kê

Các tài liệu mới cập nhật

 DSpace Nhu cầu và điều kiện học tập lý luận chính trị của sinh viên các trường đại học ở Hà Nội hiện nay
     Nguyễn, Thanh Thảo (H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 192tr., 2016)

 DSpace Đổi mới phương pháp giáo dục lý luận chính trị cho sinh viên các trường đại học khu vực trung du, miền núi phía Bắc nước ta hiện nay (Qua khảo sát Đại học Thái Nguyên và trường đại học Tây Bắc)
     Trần, Huy Ngọc (H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 221tr, 2018)

 DSpace Hiệu quả giáo dục văn hóa học đường cho sinh viên các trường đại học ở Hà Nội hiện nay
     Trần, Thị Tùng Lâm (H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2017)

 DSpace Nâng cao năng lực tổ chức thực tiễn cho cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện là người dân tộc thiểu số ở tỉnh Hà Giang
     Nguyễn, Hoàng Hưng (H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2019.- 199tr.)

 DSpace TRUYỀN THÔNG ĐẠI CHÚNG VÀ DƯ LUẬN XÃ HỘI VỀ HOẠT ĐỘNG QUỐC HỘI
     Vũ, Tuấn Hà (H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2018)

 

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 - 2019 THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ: 36 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 02438340041 - Email: thuvienhvbctt@gmail.com