DSpace
 

Thư viện số - Học viện Báo chí và Tuyên truyền >

Luận án tiến sĩ : [22]

Trang chủ đơn vị

 
 
hoặc liệt kê theo 

Các bộ sưu tập thuộc đơn vị này

Xem thống kê

Các tài liệu mới cập nhật

 DSpace Xu hướng tiếp nhận sản phẩm báo chí của công chúng Việt Nam
     Lê, Thu Hà (H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2015)

 DSpace Đạo đức nghề nghiệp của nhà báo Việt Nam hiện nay
     Nguyễn, Thị Trường Giang (H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2010)

 DSpace Đầu đề tác phẩm báo chí trên báo in Việt Nam
     Trần, Thị Thu Nga (H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2007)

 DSpace Vai trò báo chí trong định hướng dư luận xã hội
     Đỗ, Chí Nghĩa (H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2010)

 DSpace NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC TẠP CHÍ BAN ĐẢNG TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ
     Phạm, Thị Thu Huyền (Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2014)

 

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 - 2017 THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ: 36 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 02438340041 - Email: thuvienhvbctt@gmail.com