DSpace
 

Thư viện số - Học viện Báo chí và Tuyên truyền >

Luận án tiến sĩ : [41]

Trang chủ đơn vị

 
 
hoặc liệt kê theo 

Các bộ sưu tập thuộc đơn vị này

Xem thống kê

Các tài liệu mới cập nhật

 DSpace GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MẠNG CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, HỌC VIỆN THUỘC LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN KHU VỰC PHÍA BẮC NƯỚC TA HIỆN NAY
     Trần, Thị Thanh Huyền (H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2017)

 DSpace GIÁO DỤC CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC KINH DOANH CHO NÔNG DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI HIỆN NAY
     Đinh, Thị Thanh Tâm (H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2017)

 DSpace CHIẾN LƯỢC VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÔNG CHÚNG THỊ TRƯỜNG BÁO WIENER ZEITUNG (CỘNG HÒA ÁO)
     Nguyễn, Thị Bích Yến (H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2017)

 DSpace ĐỔI MỚI TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TUYÊN GIÁO ĐẢNG ỦY CẤP XÃ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY
     Phạm, Văn Hiến (H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2017)

 DSpace XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ TRÊN BÁO IN VIỆT NAM HIỆN NAY
     Nguyễn, Tri Thức (H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 193tr., 2016)

 

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 - 2018 THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ: 36 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 02438340041 - Email: thuvienhvbctt@gmail.com