Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3992
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBùi Ngọc Quỵnh-
dc.date.accessioned2017-10-03T03:06:25Z-
dc.date.available2017-10-03T03:06:25Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.urihttp://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3992-
dc.description.abstractCuốn sách gồm 3 chương, luận giải có hệ thống, cập nhật dưới góc độ kinh tế chính trị học về đặc điểm tình hình thế giới và phương pháp luận nhận diện chủ nghĩa tư bản ngày nay; những phát triển mới và những hạn chế chủ yếu trong lực lượng sản xuất của chủ nghĩa tư bản ngày nay; những điều chỉnh, biến đổi về quan hệ sở hữu tư liệu sản xuất, quan hệ phân phối, quản lý kinh tế vi mô và vĩ mô, bản chất kinh tế, chính trị của chủ nghĩa tư bản ngày nay; phân tích những mâu thuẫn cơ bản, khủng hoảng kinh tế chính trị và địa vị lịch sử của chủ nghĩa tư bản ngày nay.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherH.: Chính trị Quốc gia - Sự thật.- 156 tr, 21 cmvi
dc.subjectChủ nghĩa tư bảnvi
dc.titleNhận diện chủ nghĩa tư bản ngày nayvi
dc.typeBookvi
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nhận diện chủ nghĩa tư bản ngày nay .pdf12.42 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.