DSpace
 

Thư viện số - Học viện Báo chí và Tuyên truyền >
Sách tham khảo >

Kiến thức đại cương : [21]

Trang chủ Bộ sưu tập

 
 
hoặc liệt kê theo 
Đăng ký nhận thông báo hàng ngày qua e-mail từ bộ sưu tập này
Xem thống kê

Các tài liệu mới cập nhật

 DSpace Ứng dụng SPSS for Windows để xử lý và phân tích dữ kiện nghiên cứu
     ThS. Võ Văn Huy (Khoa học và kỹ thuật, 217tr., 1997)

 DSpace Sáng tạo văn học nghệ thuật và quyền tác giả ở Việt Nam
     TS. Vũ Mạnh Chu (Chính trị quốc gia, 385tr., 2005)

 DSpace Điền kinh - Sách giáo khoa dùng cho sinh viên thể dục thể thao - In lần thứ ba
     (H.: Thể dục thể thao, 575 tr, 2006)

 DSpace Lý luận và phương pháp thể dục thể thao
     (H.: Thể dục thể thao, 544 tr, 1993)

 DSpace Phương pháp luận nghiên cứu khoa học - Xuất bản lần thứ tư có sửa chữa
     Vũ, Cao Đàm (H. : Khoa học kĩ thuật, 193 tr, 1998)

 

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 - 2019 THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ: 36 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 02438340041 - Email: thuvienhvbctt@gmail.com