Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3978
Title: Giáo trình văn hóa giao tiếp
Authors: Đỗ, Ngọc Anh
Đậu, Thị Ánh Tuyết
Keywords: Giáo trình;Văn hóa;Giao tiếp
Issue Date: 2014
Publisher: Thông tin và truyền thông.- 157 tr, 21 cm
Abstract: Nội dung cuốn sách gồm: Phần 1: kỹ năng giao tiếp cơ bản như: Khái quát chung về hoạt động giao tiếp, Các kỹ năng giao tiếp, Kỹ năng nói và phản hồi, Kỹ năng giao tiếp phi ngôn từ, Kỹ năng giao tiếp qua điện thoại, Kỹ năng lắng nghe và thấu hiểu, Kỹ năng tự nhận thức, Kỹ năng khai thác thông tin; Phần 2: KỸ NĂNG GIAO TIẾP KINH DOANH: Kỹ năng quản lý cảm xúc, Kỹ năng thuyết trình, Kỹ năng thương lượng, Kỹ năng quản lý xung đột, Kỹ năng marketing trực tuyến, Kỹ năng quản trị và lãnh đạo, Kỹ năng chăm sóc khách hang, Kỹ năng kinh doanh theo mạng, Kỹ năng quản lý khủng hoảng
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3978
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giáo trình văn hóa giao tiếp .pdf10.63 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.