DSpace
 

Thư viện số - Học viện Báo chí và Tuyên truyền >
Đề tài khoa học >
Đề tài khoa học cấp Bộ >

Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/3968

Nhan đề: Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ xã đối với chính quyền, mặt trận và các đoàn thể nhân dân vùng đồng bằng Bắc Bộ
Tác giả: Nguyễn, Văn Biều
Từ khoá: Chính trị
Năm xuất bản: 2002
Tóm tắt: Làm rõ quan niệm và nội hàm về phương thức lãnh đạo của đảng bộ xã đối với chính quyền, mặt trận và các đoàn thể nhân dân. Đánh giá ưu nhược điểm trong phương thức lãnh đạo ở vùng đồng bằng Bắc bộ hiện nay. Kiến nghị, đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằm đổ
Mô tả: Tác giả: Nguyễn Văn Biều, TS; Đỗ Ngọc Ninh; Đoàn Nam Đàn; Lâm Quốc Tuấn; Vũ Xuân Điềm -- Từ khóa: Đảng; Đảng bộ xã; Chính quyền; Mặt trận; Đoàn thể nhân dân
Định danh: http://10.0.16.20:8080/dspace/handle/DLU123456789/9998
http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/3968
Bộ sưu tập: Đề tài khoa học cấp Bộ

Các tập tin trong tài liệu này:

Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng
0000004147.pdf8.84 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn
Xem thống kê

Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 - 2017 THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ: 36 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 02438340041 - Email: thuvienhvbctt@gmail.com