DSpace
 

Thư viện số - Học viện Báo chí và Tuyên truyền >
Đề tài khoa học >
Đề tài khoa học cấp Bộ >

Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/3967

Nhan đề: Đối mới phương thức hoạt động của hệ thống chính trị ở cấp huyện, một số tỉnh miền núi phía Bắc trong điều kiện hiện nay
Tác giả: Lê, Văn Phụng
Từ khoá: Chính trị
Năm xuất bản: 1999
Tóm tắt: Xác định khái niệm phương thức hoạt động của hệ thống chính trị cấp huyện về nội dung của phương thức này. Khảo sát, đánh giá hiện trạng hoạt động của hệ thống chính trị tại một số huyện các tỉnh miền núi phía Bắc. Đề xuất các giải pháp đổi mới phương thứ
Mô tả: Tác giả: Lê Văn Phụng, TS; Ngô Ngọc Thắng, TS; Dương Xuân Ngọc, PGS,TS; Nguyễn Hữu Ngà, TS; Lương Thành Nhân, ThS; Vũ Thị Như Hoa, ThS -- Từ khóa: Hệ thống chính trị; Hệ thống chính trị cấp huyện; Phương thức hoạt động; Đổi mới
Định danh: http://10.0.16.20:8080/dspace/handle/DLU123456789/13761
http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/3967
Bộ sưu tập: Đề tài khoa học cấp Bộ

Các tập tin trong tài liệu này:

Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng
0000003562.pdf7.56 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn
Xem thống kê

Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 - 2017 THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ: 36 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 02438340041 - Email: thuvienhvbctt@gmail.com