DSpace
 

Thư viện số - Học viện Báo chí và Tuyên truyền >
Đề tài khoa học >
Đề tài khoa học cấp Bộ >

Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/3965

Nhan đề: Đổi mới nội dung chương trình đào tạo cán bộ báo chí trên cơ sở những kinh nghiệm lịch sử của báo chí thế giới
Tác giả: Tạ, Ngọc Tấn
Từ khoá: Giáo dục
Năm xuất bản: 1995
Tóm tắt: Khái quát tiến trình phát triển của báo chí thế giới, đánh giá các yếu tố chi phối tiến trình ấy. Phân tích đặc điểm, nhân cách nhà báo trong điều kiện hiện nay. Đưa ra các giải pháp đổi mới nội dung, chương trình đào tạo cán bộ báo chí. Đề xuất một số ki
Mô tả: Tác giả: Tạ Ngọc Tấn, PTS; Đinh Thị Chính; Vũ Đình Hương; Vũ Ngọc Minh; Đinh Thế Huynh -- Từ khóa: Chương trình đào tạo; Cán bộ báo chí
Định danh: http://10.0.16.20:8080/dspace/handle/DLU123456789/9295
http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/3965
Bộ sưu tập: Đề tài khoa học cấp Bộ

Các tập tin trong tài liệu này:

Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng
0000001818.pdf2.93 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn
Xem thống kê

Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 - 2017 THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ: 36 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 02438340041 - Email: thuvienhvbctt@gmail.com