DSpace
 

Thư viện số - Học viện Báo chí và Tuyên truyền >
Đề tài khoa học >
Đề tài khoa học cấp Bộ >

Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/3964

Nhan đề: Đổi mới mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân cấp phường trong điều kiện kinh tế thị trường
Tác giả: Dương, Xuân Ngọc
Năm xuất bản: 1994
Tóm tắt: Đề tài đã khắc họa đậm nét những đặc trưng, thực trạng của cấp phường và hệ thống chính trị ở cấp phường. Nêu mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân trong điều kiện kinh tế thị trường. Phân tích thực trạng từng chủ thể trong hệ thống
Mô tả: Tác giả: Dương Xuân Ngọc, PTS; Nguyễn Thị Khang -- Từ khóa: Đảng; Đoàn thể quần chúng; Chính quyền; Hệ thống chính trị; Kinh tế thị trường
Định danh: http://10.0.16.20:8080/dspace/handle/DLU123456789/6277
http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/3964
Bộ sưu tập: Đề tài khoa học cấp Bộ

Các tập tin trong tài liệu này:

Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng
0000001557.pdf7.27 MBAdobe PDFHình nhỏ
 Đăng nhập để xem toàn văn
Xem thống kê

Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 - 2017 THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ: 36 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 02438340041 - Email: thuvienhvbctt@gmail.com