Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3924
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorLê, Thị Thuỷvi
dc.coverage.spatialBộvi
dc.date.accessioned2017-08-21T05:48:04Z-
dc.date.available2017-08-21T05:48:04Z-
dc.date.issued2007vi
dc.identifier.urihttp://10.0.16.20:8080/dspace/handle/DLU123456789/8377vi
dc.identifier.urihttp://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/3924-
dc.descriptionTác giả: Lê Thị Thuỷ, TS; Nguyễn Thanh Bình, ThS; Lê Bỉnh, PGS,TS; Phạm Thành Dung, PGS,TS -- Từ khóa: Chức năng xã hội; Nhà nước; Kinh tế thị trườngvi
dc.description.abstractTrình bày cơ sở lý luận và thực tiễn của việc thực hiện chức năng xã hội ( CNXH ) của nhà nước trong nền kinh tế thị trường (KTTT) định hướng xã hội chủ nghĩa ( XHCN ).Giới thiệu nội dung CNXH của nhà nước trong nền KTTT định hướng XHCN ở nước ta hiện nayvi
dc.language.isovivi
dc.subjectXã hội họcvi
dc.titleChức năng xã hội của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nayvi
dc.typeWorking Papervi
dc.date.started2006vi
dc.date.end2007vi
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
0000006577.pdf6.2 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.