Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3905
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorĐặng, Đức Đạmvi
dc.coverage.spatialBộvi
dc.date.accessioned2017-08-21T05:47:53Z-
dc.date.available2017-08-21T05:47:53Z-
dc.date.issued1992vi
dc.identifier.other92-216vi
dc.identifier.urihttp://10.0.16.20:8080/dspace/handle/DLU123456789/12889vi
dc.identifier.urihttp://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/3905-
dc.descriptionTác giả: Đặng Đức Đạm, PTS, Trưởng ban -- Từ khóa: Tài chính-tiền tệ; Chính sách tài chính-tiền tệ; Quản lý kinh tế; Cơ chế vĩ môvi
dc.description.abstractĐề tài đã đề cập đến ba nội dung cốt lõi của chính sách tài chính quốc gia (chính sách tài khóa; chính sách tiền tệ và chính sách tài chính đối ngoại), trong đó, chính sách tài khóa được giải trình thông qua các vấn đề như chính sách thuế; quan hệ giữa dovi
dc.language.isovivi
dc.subjectKinh tế. Các khoa học kinh tếvi
dc.titleChính sách tài chính-tiền tệ trong cơ chế quản lý kinh tế vĩ môvi
dc.typeWorking Papervi
dc.date.started1991vi
dc.date.end1992vi
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
0000001431.pdf4.62 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.