Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3903
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Trường Sơnvi
dc.coverage.spatialBộvi
dc.date.accessioned2017-08-21T05:47:53Z-
dc.date.available2017-08-21T05:47:53Z-
dc.date.issued1995vi
dc.identifier.other96-0319vi
dc.identifier.urihttp://10.0.16.20:8080/dspace/handle/DLU123456789/9603vi
dc.identifier.urihttp://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/3903-
dc.descriptionTác giả: Nguyễn Trường Sơn; Phạm Quang Vinh; Nguyễn Hữu Sở; Trần Ngọc Hiên; Lê Văn Toàn -- Từ khóa: Chính sách tài chính; Chính sách; Tài chính; Chính sách tài chính quốc gia; Kinh tế thị trườngvi
dc.description.abstractTrình bày hệ thống tác động của chính sách tài chính quốc gia đến sự ổn định và phát triển kinh tế Việt Nam. Ưu tiên cải cách chỉ tiêu hiện nay của chính phủ trong việc chuyển sang kinh tế thị trường với nguồn lực có hạn mang tính lịch sử của Việt Nam hiệvi
dc.language.isovivi
dc.subjectKinh tế. Các khoa học kinh tếvi
dc.titleChính sách tài chính quốc gia - công cụ ổn định và phát triển kinh tếvi
dc.typeWorking Papervi
dc.date.end1995vi
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
0000002093.pdf3.67 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.