Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3861
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNgô, Đình Xâyvi
dc.coverage.spatialBộvi
dc.date.accessioned2017-08-21T05:47:35Z-
dc.date.available2017-08-21T05:47:35Z-
dc.date.issued2004vi
dc.identifier.urihttp://10.0.16.20:8080/dspace/handle/DLU123456789/13702vi
dc.identifier.urihttp://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/3861-
dc.descriptionTác giả: Ngô Đình Xây, TS; Trần Ngọc Linh, PGS-TS; Lê Ngọc Hùng, TS; Nguyễn Văn Ba, TS; Lê Thanh Hà, ThS; Lê Quang Hoà, ThS -- Từ khóa: Dân chủ; Nghiên cứu khoa họcvi
dc.description.abstractHệ thống hoá, luận giải, làm sáng tỏ cách tiếp cận của Mác-Ăngghen-Lênin-Hồ Chí Minh về dân chủ trong nghiên cứu khoa học. Nhận định và đánh giá khách quan thực trạng vấn đề dân chủ trong quản lý khoa học hiện nay. Đề xuất một số giải pháp để phát huy dânvi
dc.language.isovivi
dc.subjectKhoa học luậnvi
dc.titleVấn đề dân chủ trong nghiên cứu khoa học qua các tác phẩm kinh điển mác xít: tổng quan khoa họcvi
dc.typeWorking Papervi
dc.date.end2004vi
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
0000005184.pdf4.87 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.