Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3701
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorDương, Xuân Ngọcvi
dc.coverage.spatialBộvi
dc.date.accessioned2017-08-21T05:46:15Z-
dc.date.available2017-08-21T05:46:15Z-
dc.date.issued1997vi
dc.identifier.other2001-707vi
dc.identifier.urihttp://10.0.16.20:8080/dspace/handle/DLU123456789/9271vi
dc.identifier.urihttp://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/3701-
dc.descriptionTác giả: Dương Xuân Ngọc, PGS-PTS; Nguyễn Thọ Khanh; Hoàng Chí Bảo; Nguyễn Chí Dũng; Đặng Gia Định -- Từ khóa: Đảng; Chính quyền; Đoàn thể; Hệ thống chính trị; Xãvi
dc.description.abstractThực trạng mối quan hệ giữa Đảng, cơ quan, các đoàn thể nhân dân cấp xã ở nước ta sau 10 năm đổi mới. Phân tích cơ sở lý luận việc xác định và giải quyết mối quan hệ giữa Đảng, cơ quan và các đoàn thể nhân dân cấp xã. Đưa ra những giải pháp chủ yếu nhằm đvi
dc.language.isovivi
dc.subjectChính trịvi
dc.titleMối quan hệ giữa Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân cấp xã ở nước ta hiện nay-Thực trạng và giải phápvi
dc.typeWorking Papervi
dc.date.started1996vi
dc.date.end1997vi
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
0000003132.pdf10.32 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.