DSpace
 

Thư viện số - Học viện Báo chí và Tuyên truyền >
Sách tham khảo >

Chính trị - Xã hội : [207]

Trang chủ Bộ sưu tập

 
 
hoặc liệt kê theo 
Đăng ký nhận thông báo hàng ngày qua e-mail từ bộ sưu tập này
Xem thống kê

Các tài liệu mới cập nhật

 DSpace Một số vấn đề cấp thiết trong phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở nông thôn nước ta hiện nay
     PGS.TS. Nguyễn Chí Dũng (Chính trị quốc gia,337tr., 2010)

 DSpace Các quy tắc của phương pháp xã hội học
     (H.: Tri thức, 319 tr, 2012)

 DSpace Công tác xã hội với người khuyết tật
     Nguyễn, Thị Kim Hoa (H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 434 tr, 2014)

 DSpace Công tác xã hội với trẻ em
     Brandon, Marian (TP.HCM.: Đại học mở - Bán công TPHCM, 334tr, 2001)

 DSpace Đánh giá chính sách bình đẳng giới dựa trên bằng chứng
     Võ, Thị Mai (H,: Chính trị Quốc gia, 188 tr, 2013)

 

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 - 2019 THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ: 36 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 02438340041 - Email: thuvienhvbctt@gmail.com