DSpace
 

Thư viện số - Học viện Báo chí và Tuyên truyền >
Sách tham khảo >

Chính trị - Xã hội : [209]

Trang chủ Bộ sưu tập

 
 
hoặc liệt kê theo 
Đăng ký nhận thông báo hàng ngày qua e-mail từ bộ sưu tập này
Xem thống kê

Các tài liệu mới cập nhật

 DSpace Phan Quang - 90 tuổi đời, 70 tuổi nghề
     Nguyễn Thị Trường Giang (Nxb. Đại học Quốc gia, 2018)

 DSpace Tuyên truyền vận động các vấn đề xã hội - Một tiếp cận thực hành
     Bùi Thu Hương (Nxb. Thế giới, 2018)

 DSpace Gia đình với vai trò giáo dục đạo đức cho trẻ em
     TS. Nguyễn Thị Tố Quyên (Nxb. Khoa học xã hội, 2017)

 DSpace Một số vấn đề cấp thiết trong phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở nông thôn nước ta hiện nay
     PGS.TS. Nguyễn Chí Dũng (Chính trị quốc gia,337tr., 2010)

 DSpace Các quy tắc của phương pháp xã hội học
     (H.: Tri thức, 319 tr, 2012)

 

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 - 2019 THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ: 36 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 02438340041 - Email: thuvienhvbctt@gmail.com