DSpace
 

Thư viện số - Học viện Báo chí và Tuyên truyền >
Đề tài khoa học >

Đề tài khoa học cấp Bộ : [348]

Trang chủ Bộ sưu tập

 
 
hoặc liệt kê theo 
Đăng ký nhận thông báo hàng ngày qua e-mail từ bộ sưu tập này
Xem thống kê

Các tài liệu mới cập nhật

 DSpace Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ xã đối với chính quyền, mặt trận và các đoàn thể nhân dân vùng đồng bằng Bắc Bộ
     Nguyễn, Văn Biều (2002)

 DSpace Đổi mới mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân cấp phường trong điều kiện kinh tế thị trường
     Dương, Xuân Ngọc (1994)

 DSpace Đổi mới nội dung chương trình đào tạo cán bộ báo chí trên cơ sở những kinh nghiệm lịch sử của báo chí thế giới
     Tạ, Ngọc Tấn (1995)

 DSpace Đổi mới phương thức đào tạo cử nhân biên tập xuất bản ở Phân viện báo chí - tuyên truyền ở Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh hiện nay
     Trần, Văn Hải (1996)

 DSpace Đối mới phương thức hoạt động của hệ thống chính trị ở cấp huyện, một số tỉnh miền núi phía Bắc trong điều kiện hiện nay
     Lê, Văn Phụng (1999)

 

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 - 2019 THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ: 36 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 02438340041 - Email: thuvienhvbctt@gmail.com