DSpace
 

Thư viện số - Học viện Báo chí và Tuyên truyền >
Sách tham khảo >

Xuất bản : [27]

Trang chủ Bộ sưu tập

 
 
hoặc liệt kê theo 
Đăng ký nhận thông báo hàng ngày qua e-mail từ bộ sưu tập này
Xem thống kê

Các tài liệu mới cập nhật

 DSpace Sổ tay biên tập sách giáo dục
     (Giáo dục Việt Nam, 295tr., 2011)

 DSpace Quản lý thị trường sách ở Việt Nam từ 1993 đến nay
     Đỗ Thị quyên (Đại học Quốc gia Hà Nội, 255tr., 2010)

 DSpace Biên tập các loại sách chuyên ngành (T.2)
     PGS.TS. Trần Văn Hải (Chính trị quốc gia, 191tr., 2001)

 DSpace Đại cương phát hành xuất bản phẩm
     Phạm, Thị Thanh Tâm (H,: Đại học Văn hóa, 252 tr, 2002)

 DSpace Xuất bản Việt Nam trong những năm đổi mới đất nước
     (H. : Chính trị quốc gia - Sự thật, 175, 2011)

 

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 - 2019 THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ: 36 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 02438340041 - Email: thuvienhvbctt@gmail.com